PVVP 2019

Izzivi sodobnega projektnega vodenja

20.- 21. maj 2019 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

JUBILEJNA
10 konferenca

1. dan: 20.5.2019 13:30 – 16:30

2. dan: 21.5.2019 8:30 – 16:30

Več ...

PREDAVANJA

Back to the future: will project management survive?

Adaptive PMO

Leading with/in tension

Delivery, but not as we know it

Več ...

DelavnicE

Master Agile through an epic adventure!

Thinking outside the triangle: Let’s play with Project Management Bricolage

From control to order: PM based on the new sciences

Modern Project Management – The People Techniques

Več ...

Predstavitev konference

Letošnja nosilna tema je 

Multi-projektno okolje 
Spoj projektnega in produktnega vodenja

Letošnja konferenca Projektno vodenje v praksi prinaša eno najbolj zahtevnih tematik projektnega managementa, to je obvladovanje multi-projektnega okolja in razpoložljivosti virov. Danes je ena glavnih težav organizacij, da imajo preveč projektov v izvedbi, kar pomeni, da so projektni viri pogosto prezasedeni, zamiki na enem projektu pa pomenijo premike tudi pri drugih projektih, Trg in kupci medtem ne čakajo, da boste obvladali svoje izzive multi-projektnega dela, temveč se preusmerijo k tistim, pri katerih teh težav ne občutijo. V prvem uvodnem predavanju bomo zato spoznali posebno metodo upravljanja virov v zahtevnih multi-projektnih okoljih.

V multi-projektno okolje pogosto vstopajo tudi udeleženci izven organizacij, kot npr. dobavitelji, ali pa udeleženci ostalih delov upravljanja organizacij, kot npr. produktno vodenje. Pogosto pa tudi oboji hkrati. V drugem uvodnem predavanju si bomo zato pogledali spoj projektnega in produktnega vodenja s poudarkom na integraciji dobaviteljeva tima v razvoju izdelka v različnih organizacijah, kot npr. v Fordu in Danfossu. Prvi primer iz prakse bo prav tako povezan z izzivi projektnega in produktnega okolja, in sicer v Skupini Iskratel.

Če lahko morda posamezen projekt še obvladujemo "peš" oz. "na roke«, pa v multi-projektnem okolju brez ustreznih orodij ne gre več. Drugi primer iz prakse bo zato namenjen novemu inovativnemu projektnemu orodju iz slovenskega start-up okolja, ki že pobira pozornost v svetu in doma, saj poleg upravljanja projektnega dela vključuje tudi elemente produktnega razvoja (priložnosti in stranke, delovni nalogi), vse v skladu z ISO standardi in revizijsko sledjo za tiste organizacije, ki to potrebujejo.

Praktičnemu prikazu orodja bodo v popoldanskem delu sledile kar tri vzporedne delavnice, tako da bo lahko vsak udeleženec našel zanj zanimiv praktični del, bodisi, da bo to nadaljevanje uvodnega predavanja s prikazom obvladovanja virov na projektih, bodisi gaming komunikacije ali pa praktične vaje za graditev uspešnega sodelovanja različnih timov.

Kot vidite bo tudi tokratna, že deveta, konferenca Projektno vodenje v praksi izredno zanimiva, zato vabljeni k hitri prijavi, da ne bi zmanjkalo prostora za vas.

Konferenca Napredni poslovni pristopi

pvvp 2019 

Dve konferenci v paketu

SODELUJEJO


PMI learning


pmoflashmob


Wellingtone


TrustArtist


ZPM logo 210


IIBA Slovenia


askit