projektno vodenje v praksi

Multi projektno okolje

22. marec 2018 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

 

Razumevanje in graditev odnosov uspešnega več-timskega sodelovanja

WORKSHOP

Izzivi medtimskega sodelovanja

Pri doseganju svojih zahtevnih ciljev podjetja pričakujejo, da bodo veliki in raznoliki timi visoko izobraženih specialistov dobro opravili svoje delo. Takšni timi so seveda ključni za uspeh izzivalnih projektov, te iste lastnosti pa istočasno predstavljajo velik izziv. Praksa je namreč pokazala, da prav njihove prednosti in kvalitete lahko postanejo ovira pri kvalitetnem sodelovanju in doseganju ciljev, tako znotraj tima, kot med timi. Ugotavljamo, da člani takšnih timov manj pogosto delijo svoje znanje in se manj učijo drug od drugega, manj fleksibilno porazdelijo delo, si manj pomagajo pri izvajanju nalog in doseganju časovnih rokov in na splošno manj sodelujejo.

Na delavnici bomo izpostavili ključne faktorje, potrebne za uspeh takšnih timov in s pomočjo interaktivne timske simulacije pokazali, kako jih lahko spodbujamo in razvijamo.

  Tadeja Trojar Jan, Klin d.o.o.  13:30 - 16:00

tadeja trojar janMag. Tadeja TROJAR JAN, univ. dipl. psihologinja, certificirana EuroPsy psihologinja, ima dvajsetletne izkušnje z vodenjem delavnic, svetovanjem in treniranjem na širokem področju poslovne psihologije. Ukvarja se tudi s coachingom, kompetencami, kariernimi plani, iskanjem in selekcijo kadrov ter z ocenami potenciala zaposlenih. Treninge mehkih veščin izvaja na področju čustvene inteligentnosti, vodenja, timskega dela in razvoja timov, reševanja konfliktov, motiviranja zaposlenih, komunikacije ipd.

Zadnji 10 let v podjetju KLIN izvaja in sodeluje pri raznolikih projektih: razvija  poslovne simulacije in didaktične igre ter v sodelovanju s specialisti na področju športa in glasbe razvija in izvaja teambuilding delavnice. Trenutno v Kompetenčnem centru za design management KCDM 2.0, ki v konzorciju združuje 37 slovenskih podjetij, skrbi za koordinacijo usposabljanj in razvoj kompetenc design managementa.

 

Udeleženci

SODELUJEJO


Iskratel


bluemond


KLIN


control


epicflow logo


IIBA Slovenia


PMI Slovenia logo 210


ZPM logo 210


SDBP logo