projektno vodenje v praksi

Poslovna uspešnost projektov

14. februar 2017 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

Kontroling projektov v NUMIP-u

   Marko Šonc & Miroslav Ilić  11:15 - 11:45

S tem prispevkom želimo predstaviti način dela in sicer na primeru prakse, ki se postopoma uveljavlja v družbi Numip d.o.o. Sprememba je del notranje transformacije družbe, z namenom izboljšanja njene konkurenčnosti in pozicije na domačem in tujih trgih. Vprašanje kontrolinga projektov je odprto v okviru prenove ključnega procesa družbe, izvajanje projekta za zunanjega naročnika, vendar so se v okviru optimizacije pokazale potrebe po nujni usklajenosti z drugimi procesi. V prispevku je vprašnje obravnavano predvsem v kontekstu njegove vloge in uporabljenih rešitev pri izvedbi samega procesa izvajanja projekta (horizontalni vidik) ter kot del integriranega vodenja na ravni celotnega portfelja projektov družbe (vertikalni vidik). Pri tem izoblikovana splošna načela kontrolinga so predvsem usmerjena v izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti obeh vidikov, prepoznane rešitve pa kot orodja njihove implemenacije v praksi.

SODELUJEJO


petrol logo 205


numip logo 205


IIBA Slovenia


PMI Slovenia logo 210


ZPM logo 210

POKROVITELJ

crea pro 200