projektno vodenje v praksi

Poslovna uspešnost projektov

14. februar 2017 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

Canvas velikih projektov v Petrolu

   Dejan Pust  11:45 - 12:15

Projektni “Canvas” je orodje za vizualizacijo pregleda projektna, ki vključuje 12 ključnih elementov projekta. Njegov namen je izboljšati komunikacijo v projektni ekipi, komunikacijo z deležniki projekta, predvsem pa pomaga pri obvladovanju pričakovanj sponzorjev projekta. Zakaj bi vpeljali še eno orodje za komunikacijo na projektu? To je vprašanje na katerega si mora odgovorit vsak PMO zase. V Petrolu smo orodje vpeljalo kot podlaga in pomoč pri odločanju za zagon velikih projektov, potrjevanje sprememb ter spremljanje uspešnosti na projektu. V prispevku bom predstavili spoznanja, ki smo jih imeli na poti vpeljave in vzpostavitve tega strateškega in PMO pripomočka.

SODELUJEJO


petrol logo 205


numip logo 205


IIBA Slovenia


PMI Slovenia logo 210


ZPM logo 210

POKROVITELJ

crea pro 200