projektno vodenje v praksi

Multi projektno okolje

22. marec 2018 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

 

Primer iz prakse - CONTROL + za povezovanje podjetij in skupno upravljanje

CONTROL+ je programska rešitev v oblaku, ki omogoča podjetjem, da se povezujejo v virtualna skupna podjetja in na ta način skupaj upravljajo projekte in načrtujejo delo, bodisi s svojimi strankami, podizvajalci, dobavitelji ali ostalimi delocirami skupinami podjetja.
CONTROL+ je produkt start up podjetja Pinlab d.o.o, ki je bil izbran v program priznanega pospeševalnika ABC ACCELERATOR.

Udeleženci bodo lahko preizkusili Control + ves čas konference na posebnem predstavitvenem mestu.

Predstavitev tega izredno perspektivnega projektnega orodja bo potekala na primerih podjetij iz različnih branž.

  Jasna Rihter   12:00 - 12:30

jasna rihter 150Idejni vodja je Jasna Rihter po izobrazbi specialist za mednarodno poslovanje, ki je na podlagi svojih 17 letnih izkušenj s projektnim vodenjem in delom v multiprojektnem okolju tako v lokalnih kot tudi v multinacionlnih podjetjih (Hermes Softlab, ComTrade, AKOS, Gometry Global…) zbrala prednosti in slabosti, ki jih rešuje programska rešitve CONTROL+. Zagovornica standardizacije sama certificiran revizor informacijskih sistemov (CISA), kar se tudi odraža na produktu, kjer je izpostavljena prednost sledljivosti po ISO 9001 in ISO 27001.

OBVLADOVANJE MULTIPROJEKTNEGA OKOLJA

Danes zaradi globnega načina dela vse več podjetij združuje delo iz različnih koncev sveta z razpršenimi delovnimi skupinami.

Vsekakor upravljanje razpršenih delovnih skupin ni enako, kot če se delovna skupina nahaja na isti lokaciji. Definicija in delegacija nalog je zelo pomembna saj ne moremo vsak trenutek stopiti do osebe in ji razložiti kaj želimo. Posebej če se delovna skupina nahaja v drugem časovnem pasu.

Izbira programskega orodja za takšno delo je ključnega pomena in prihranila vam bo marsikateri glavobol predvsem pa vam mora biti v pomoč in ne v napoto.

Prikazali vam bomo primer upravljanja razpršenih skupin in pravil, ki se jih je potrebno držati za uspešno izvedbo nalog.

LIGHT CRM

Uspešni projekti so večinoma tisti, ki so dobro pripravljeni in zastavljeni že na začetku v fazi ponudbe oz. prodaje. Težave se običajno na projektu pokažejo šele v fazi izvajanja. Prikazali vam bomo kako lahko na enostaven način spremljate projektni portfolio že v fazi predloga preden postane projekt in tako preprečite morebitne kasnejše težave.

KAKO NAM JE V POMOČ ISO 9001 IN ISO 27001 PRI IZVAJANJU PROJEKTOV

Zagotavljanje kakovosti in informacijske varnosti ni več samo vprašanje standardov so vprašanja, ki prihajajo v ospredje predvsem z uporabo programskih rešitev v oblaku.

Na drugi strani pa lahko na osnovi zagotavljanja standardov pridobite zelo detajlna poročila, kako vaše delo poteka, ob katerem času ste najbolje aktivni, kje so točke prepuščanja zaradi katerih se pojavljajo nepričakovani dodatni stroški…

Na primeru vam bomo pokazali katere koristne informacije vam lahko ponudi sledljivost in na kaj morate biti pozorni pri zagotavljanju informacijske varnosti v oblaku.

Na primeru revizijskih sledi vam bomo pokazali katere koristne informacije vam lahko ponudi sledljivost in na kaj morate biti pozorni pri zagotavljanju informacijske varnosti v oblaku.

IZVAJANJE PROJEKTOV V ORGANIZACIJAH, KI SE FINANCIRAJO BODISI Z DRŽAVNIMI ALI EVROPSKIMI SREDSTVI

Vodenje projektov, ki se financirajo z javnimi sredstvi je zahtevno. Pripraviti je potrebno veliko statistik in poročil ki so skoraj tako zahtevne kot sam projekt. Na primeru vam bomo pokazali, da je priprava poročil lahko hitra in enostavna.

UPRAVLJATE LAHKO TUDI STROJE NE SAMO LJUDI

Spremljanje delovnih nalog po strojih vam ponudi koristne statistike za optimizacijo dela na določenem stroju

Udeleženci

SODELUJEJO


Iskratel


bluemond


KLIN


control


epicflow logo


IIBA Slovenia


PMI Slovenia logo 210


ZPM logo 210


SDBP logo