PVVP 2019

Izzivi sodobnega projektnega vodenja

20.- 21. maj 2019 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

Procesni pristop kot učinkovita metoda za reševanje projektnih izzivov

: Jang Man
: 21.5.2019
: 15 min [12:15 - 12:30]
: Angleščina/English

Opis predavanja

Če želimo boljše upravljanje projektov, moramo bolje upravljati procese. 

Kako pristop optimizacije poslovnih procesov pomaga pri reševanju izzivov vodenja projektov Kompleksni tehnološki projekti na zahtevnih konstrukcijah v jedrskem in konvencionalnem energetskem in farmacevtskem sektorju so velik izziv za projektno vodenje, ki mora poskrbeti za usklajeno delo paralelnih timov na 10 in več sočasnih projektih ter obvladovati veliko količino pomembne dokumentacije.

Projektno vodenje je v bistvu koordinirano procesno delo in če želimo svoje projektno vodenje premakniti na višjo raven, ga moramo obravnavati iz širše perspektive. To je perspektiva procesne arhitekture, ki zajema vloge, odgovornosti, stranke in partnerje, dokumente, dokumentne in delovne tokov ter informacijske sisteme, združene pod istim okriljem. Tak pogled omogoča optimizacijo s ciljem uresničevanja ključnih ciljev podjetja: povečanje učinkovitosti in dobičkonosnosti projektov ter razbremenitev ključnih ljudi. Kakšne koristi, rešitve in spremembe pri organiziranju projektnega dela prinaša procesno optimizacijski pristop bomo prikazali na primeru podjetja Numip, Krško.

O predavatelju

Jang ManJang Man ima 35 let delovnih izkušenj, zadnjih 17 let pa se aktivno ukvarja s procesnim področjem: izvedbena implementacija procesov s pomočjo BPMS sistemov in integracija, izgradnja procesne arhitekture s pomočjo orodja za upravljanje poslovne arhitekture, optimizacija procesov in urejanje dela na različnih segmentih in področjih, priprava in procesnater organizacijska optimizacija kot podlaga za uvajanje / zamenjavo ERP sistemov in drugih IT rešitev, snovanje novih/drugačnih procesno organizacijskih modelov za soočanje z izzivi digitalne dobe. Delal je na različnih projektih v različnih branžah in sektorjih: storitvenih, proizvodnih in javni upravi. Pri svojem delu ga predvsem žene želja po izboljšanju položaja človeka v delovnem procesu in družbi nasploh. Zadnjih 9 let je zaposlen v podjetju Crea pro kot svetovalec in procesno-poslovni analitik.

 
 
 
 

Konferenca Napredni poslovni pristopi

pvvp 2019 

Dve konferenci v paketu

SPONZORJI


In516ht


Generali zavarovalnica


PDI vizija

SODELUJEJO


PMI learning


pmoflashmob


Wellingtone


TrustArtist


ZPM logo 210


IIBA Slovenia


askit