projektno vodenje v praksi

Poslovna uspešnost projektov

14. februar 2017 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

SODELUJEJO


petrol logo 205


numip logo 205


IIBA Slovenia


PMI Slovenia logo 210


ZPM logo 210

POKROVITELJ

crea pro 200