projektno vodenje v praksi

Poslovna uspešnost projektov

14. februar 2017 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel

Urnik

8:30 - 9:00 Registracija udeležencev
9:00 - 9:15 Uvod v konferenco
9:15 - 10:15

  Keynote - Carlos Serra
Enterprise Benefits Realisation Management: Managing the creation of strategic value to the organisation

10:15 - 11:15

  Keynote - Eileen Roden
Benefits Management – The Role of the PMO

11:15 - 11:45

Primer iz prakse: Kontroling projektov v NUMIP-u
  Marko Šonc & Miroslav Ilić

11:45 - 12:15

Primer iz prakse: Canvas velikih projektov v Petrolu
  Dejan Pust & Zoran Smrzlič

12:15 - 13:30 Kosilo
13:30 - 16:00

Benefits identification and Benefits tracking: Building blocks for effective Benefits Realisation Management
  Carlos Eduardo Martins Serra


Benefits Management

  Eileen Roden

16:15 Zaključek konference

SODELUJEJO


petrol logo 205


numip logo 205


IIBA Slovenia


PMI Slovenia logo 210


ZPM logo 210

POKROVITELJ

crea pro 200