projektno vodenje v praksi

Poslovna uspešnost projektov

14. februar 2017 - Ljubljana, Radisson Blu Plaza Hotel